• Hotline: +84 901 830 200/+65 6828 9331 | Email: y54u@futuretel.com.vn
http://www.y54u.com/

Làm sao để đăng ký?

 

Đặt hàng online

Bấm "Đặt nhanh" để đặt hàng

Nhận thiết bị

Y54U sẽ giao hàng đến địa chỉ của bạn

Sử dụng

Thoải mái truy cập internet khi di du lịch nước ngoài

Trả thiết bị

Y54U sẽ đến nhận lại thiết bị tại địa chỉ của bạn

What is Y5 4U?
Bảng báo giá

Không giới hạn dung lượng Kết nối Internet không giới hạn.
Nhận và trả thiết bị dễ dàng Giao và trả thiết bị tại nhà dễ dàng.
Không phí chuyển vùng Tránh những chi phí chuyển vùng phát sinh không đáng có.
Hỗ trợ khách hàng 24/7 Liên lạc hệ bất cứ lúc nào qua điện thoại, email, trò chuyện, truyền thông xã hội, WhatsApp, Wechat, LINE hoặc bất kỳ dịch vụ VoIP nào.
Đa kết nối Hỗ trợ tối đa 5 thiết bị kết nối cùng lúc
bBảng báo giá/b